Организация на дневния режим


         Час              Заниминие      

 7:30ч. – 8:30ч.     Прием на децата

  8:30ч. – 8:40ч.     Сутришно раздвижване

  8:40ч. – 9:10ч.   Закуска              

 9:10ч. – 9:20ч.   Тоалет

  9:20ч. – 9:50ч.     Учебна ситуция

 9:50ч. – 10:10ч.    Свободни игри

 10:10ч. – 10:25ч.  Подкрепяща закуска, плод

 10:25ч. – 12:00ч.  Игри на двора

 12:00ч. – 12:15ч.  Тоалет                                                    

 12:15ч. – 12:45ч.  Обяд       

 12:45ч. – 13:00ч.  Тоалет, Подготовка за сън  

 13:00ч. – 13:10ч.   Приказка за сладки сънища

 13:10ч. – 15:30ч.   Сън

 15:30ч. – 15:45ч.   Тоалет         

 15:45ч.- 16:00ч.    Следобедна закуска

 16:00ч. – 16:20ч.    Арт занимание

 16:20ч. – 18:30ч.    Свободни игри/ Изпращане